20 października 2017 roku Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR otworzył dla mieszkańców drzwi 21 biur powiatowych.

Zaproszone zostały dzieci, młodzież i dorośli, przedszkolaki, uczniowie, rolnicy i przedsiębiorcy, którzy chcieli poznać z bliska pracę ARiMR. 

Biuro Powiatowe ARiMR w Nisku odwiedziło około 80 osób. Obecni byli także: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, radni powiatu niżańskiego i burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz.

Spotkanie przebiegło pod hasłem przewodnim: „Razem wPROWowadzajmy zmiany na wsi, żyjmy bezpiecznie”. Dzień Otwarty w ARiMR zorganizowany został wspólnie z policją i strażą pożarną. Te jednostki, podobnie jak i ARiMR działają w powiatach, blisko mieszkańców i dodatkowo mają duży wpływ na kwestie bezpieczeństwa. W imprezie uczestniczyli także beneficjenci różnych programów, drobni przetwórcy oraz rolnicy inwestujący w gospodarstwa.

Z myślą o dzieciach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Rudnika, przygotowano konkurs plastyczny. Dodatkowo najmłodsi poznali zasady zachowania w czasie pożaru, a także specyfikę pracy w policji, którą zaprezentowała jednostka straży pożarnej z Jeżowego i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Wszyscy pozostali uczestnicy Dni Otwartych mieli okazję, aby zapoznać się ze specyfiką pracy Biura, zakresem programów pomocowych dla rolników, a także jak skorzystać ze specjalni przygotowanych na tę okazję materiałów informacyjnych.

Z kolei zespół muzyczny z RCEZ w Nisku zaprezentował bogaty repertuar pieśni polskich i ukraińskich, które wykonali uczniowie z Ukrainy. Koncert uświetnił również Zespół Muzyczny z Jeżowego.

Jak przyznaje Teresa Pamuła, dyrektor POR ARiMR, niewykluczone, że Dzień Otwarty będzie organizowany cyklicznie: - Zależy nam na większym otwarciu i pokazaniu naszej pracy i zadań jakie realizujemy wszystkim mieszkańcom wsi. Chodziło też o zachęcenie rolników do szerszego korzystania z licznych dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Chcieliśmy też podkreślić, jak ważna jest praca rolników i że dzięki nim, podkarpacka wieś się rozwija i zmienia na lepsze. A tu ważne jest bezpieczeństwo na wsi, zwłaszcza dzieci. Dlatego w trakcie imprez w każdym powiecie rozdawaliśmy m.in. odblaski – łącznie otrzymało je ponad tysiąc dzieci”.

Gospodarzem Dni Otwartych w BP ARiMR Nisku był jego Kierownik Józef Szufnarowski, a pomocą służył Zastępca Kierownika BP Janusz Bronkiewicz, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego.