wot

W piątek, 27 października 2017 roku, w Mielcu, odbyły się wojewódzkie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW). Obchody rozpoczęto mszą św. w Bazylice Mniejszej pw. Świętego Mateusza. Następnie uczestnicy udali się na dalszą ich część, która miała miejsce w Samorządowym Centrum Kultury.

Bardzo ważnym momentem uroczystości było odebranie przez uczestniczących w uroczystościach: Starostę Niżańskiego Roberta BednarzaDyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacława Piędla wyróżnień – Tytułu Honorowego Pracodawcy Zasłużonego dla Obronności Państwa z Odznaką Pamiątkową”. Tytuł ten został przyznany, zgodnie z rozkazem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, za szczególny wkład w umacnianie obronności w środowisku cywilnym na administrowanym terenie przez poszczególne WKU oraz wsparcie służb mundurowych. 

To szczególne wyróżnienie jest efektem realizacji przez Powiat zadań dla obronności państwa, kwalifikacji wojskowej, zadań z zakresu HNS (Host Nation Support – tj. cywilnej i wojskowej pomocy świadczonej w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają, siły i organizacje NATO), realizacji przedsięwzięć wynikających z dokumentacji, Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru, prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny oraz utworzenia klasy w RCEZ w Nisku – co jest innowacją dla profilu kształcenia wojskowego, w zawodzie technik elektronik i technik informatyk.

Podczas uroczystości Wojewódzkiego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Mielcu wyróżnieni zostali również przedstawiciele służb mundurowych z Powiatu Niżańskiego:

  • ppłk Leszek StępieńWojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku – zgodnie z Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego: tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką II stopnia – srebrną, za znaczące osiągnięcia w działalności służbowej, oraz – zgodnie z Rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu: Odznaką Pamiątkową WKU w Mielcu i Ryngrafem WKU w Mielcu, za nienaganną służbę i pracę, w szczególności za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne w kierowaniu, szkoleniu oraz pracy wychowawczej, na wniosek Kapituły Odznaki Pamiątkowej, za wspieranie działań WKU w Mielcu;
  • ppłk Szczepan Madoń – Kapelan Garnizonu Nisko i ppłk Tomasz Poninkiewicz – Dowódca 32 Batalionu Lekkiej Piechoty – zgodnie z Rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu: Ryngrafem WKU w Mielcu, w podziękowaniu za dotychczasową współpracę oraz wspieranie Terenowych Organów Administracji Wojskowej w realizacji zadań na rzecz obronności na terenie województwa podkarpackiego;
  • mł. insp. Janusz Śnios – Komendant Powiatowy Policji w Nisku – na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nisku: Ryngrafem WKU w Mielcu, w podziękowaniu za dotychczasową współpracę oraz wspieranie Terenowych Organów Administracji Wojskowej w realizacji zadań na rzecz obronności na terenie województwa podkarpackiego.

W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali również żołnierze innych jednostek z terenu województwa podkarpackiego, którzy otrzymali nadane przez Ministra Obrony Narodowej medale „Za zasługi dla obronności kraju” oraz tytuły honorowe „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”. Tego dnia żołnierze odebrali również wyróżnienia nadane przez Szefa WSzW w Rzeszowie i Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu.

Podziękowania za zaangażowanie oraz wysiłek włożony w uzupełnianie Wojsk Obrony Terytorialnej, złożono również pracownikom TOAW. Szczególnie podkreślono, że to właśnie dzięki skutecznej działalności promocyjno-rekrutacyjnej 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej obecnie jest najliczniejszą tego typu jednostką w Polsce. Należy wspomnieć, że w Nisku również funkcjonuje Batalion Obrony Terytorialnej, którego dowódcą jest ppłk Tomasz Poninkiewicz.

Gratulacje na ręce Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, żołnierzom i ich rodzinom, z podziękowaniem za wzorową postawę, jak również za to, że zawsze można na nich liczyć i polegać, szczególnie w niezwykle trudnych i kryzysowych sytuacjach, złożyła Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Dla przypomnienia warto zaznaczyć, że Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej ustanowił w 2013 roku, na dzień 27 października, Minister Obrony Narodowej. Jego ustanowienie wiąże się z datą 27 października 1918 r., tj. datą podpisania „Tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, powołującej Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień.  Były to pierwsze Terenowe Organy Administracji Wojskowej w Odrodzonej Polsce.