zaproszenie

W przyszłym roku – 2018, będziemy obchodzić 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W związku z tym rozpoczynamy przygotowania do tego wielkiego narodowego święta.

Starosta Niżański Robert Bednarz wychodzi z inicjatywą, abyśmy tą ważną dla nas Polaków rocznicę, uczcili wspólnie.

Powiatowe Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości mają charakter otwarty. Ich intencją jest zaangażowanie w organizację tego święta, jak największej ilości mieszkańców naszego Powiatu.

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące organizacji uczczenia tego doniosłego jubileuszu.

Aby uwzględnić wnioski i pomysły mieszkańców Powiatu Niżańskiego, Starosta zaprasza przedstawicieli różnych środowisk i organizacji oraz indywidualnych mieszkańców, do prac w Komitecie Organizacyjnym Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, który zostanie powołany celem omówienia i wypracowania wspólnych działań organizacyjnych tak wzniosłego wydarzenia.

Ponadto zapraszamy do przedstawiania propozycji inicjatyw i pomysłów, dotyczących wspólnego świętowania rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.

Na bazie zebranych propozycji, oraz w wyniku prac Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, zostanie opracowany całoroczny program obchodów tego wielkiego narodowego święta w Powiecie Niżańskim, który będzie realizowany w ciągu całego 2018 roku.

Prosimy o pisemne zgłaszanie się do prac w Komitecie do Starosty Niżańskiego, poprzez złożenie w Starostwie Powiatowym w Nisku, Plac Wolności 2, wypełnionego formularza, w terminie do końca listopada 2017 roku.

FORMULARZ >> POBIERZ