umowa

Dnia 23 listopada 2017 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś w m. Bukowina”.

Wykonawcą inwestycji jest Anna Płeszka – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Niska.

Koszt inwestycji wyniesie 256.851,37 zł.

W ramach zadania przebudowane zostanie 0,903 km drogi, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy wszystkich uczestników ruchu.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to przebudowany odcinek drogi zostanie oddany do użytku końcem grudnia 2017 r.

Po podpisaniu umowy, w tym samym dniu, został przekazany plac budowy na w/w zadanie.