Dnia 29 listopada 2017 r. została przekazana do eksploatacji przebudowana droga powiatowa Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku, wykonana przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

W ramach zadania wzmocniono nawierzchnię, wykonano ciąg pieszo - rowerowy, przebudowano zjazdy i poprawiono kanalizację. Przebudowano prawie 700 mb drogi.

Zrealizowana inwestycja znacznie poprawiła stan drogi, w wyniku czego ulegnie poprawie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Koszt realizacji zadania wyniósł 1.135.125,13 zł, z czego 542.019 zł, czyli 50% kosztów kwalifikowanych, zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, ze środków budżetu Gminy i Miasta Nisko pochodzi 286.619 zł, a pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

W przekazaniu w/w zadania wzięli udział: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, Przewodniczący Komisji Budżetu i Administracji Andrzej Tofilski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Inspektor Nadzoru Marek Dec i Przedstawiciel Wykonawcy Łukasz Machowski.