Dnia 8 grudnia 2017 r. oddano do użytku wybudowany chodnik przy drodze powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy. Zadanie zrealizowano za kwotę 195.465,10 zł ze środków Gminy Jeżowe oraz środków własnych Powiatu, w proporcjach 50/50, w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej (budowa chodnika) Nr 1083R Groble - Krzywdy w miejscowości Krzywdy”.

Wykonawcą inwestycji byli: Krzysztof Piela – Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy FERAMENTA z Kamienia (wykonawca I odcinka) oraz Krzysztof Majowicz – BUD – MAJ z Jeżowego (wykonawca II odcinka).

W przekazaniu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak, Radny Powiatu Józef Kolano, Radny Gminy Jeżowe Roman Łyko, Sołtys miejscowości Krzywdy Henryk Cyrana, przedstawiciel Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, St. Inspektor w ZDP Nisko Marek Dec i Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga.

Zrealizowana inwestycja o długości blisko 650 mb jest kontynuacją zadania realizowanego w roku ubiegłym, gdzie wybudowany został chodnik o długości ponad 350 mb.

Wykonany chodnik poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Krzywdy oraz pozostałych uczestników ruchu.