Zakończyła się modernizacja energetyczna budynku szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem. To kolejne w tym roku, duże przedsięwzięcie zrealizowana przez Powiat Niżański. Inwestycja jest jednym z elementów większego projektu, jakim jest zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”.

Wartość kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Jeżowem wyniosła 1.082.258,81 zł. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia, modernizacja energetyczna przeprowadzana jest również w RCEZ w Nisku.

Zakres termomodernizacji budynku ZS w Jeżowem obejmował m.in.: docieplenie budynku, izolację i docieplenie ścian piwnic, wymianę okien, wymianę instalacji c.o., oświetlenia, wymianę obróbek blacharskich, wymianę pokrycia dachowego z remontem kominów, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

Dzięki w/w inwestycji kadra może pracować, a uczniowie kształcić się, w dużo lepszych warunkach, gdzie w salach jest dużo jaśniej i cieplej, zaś budynek szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem mógł uzyskać lepsze współczynniki przenikania ciepła. Zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłów wraz z zużyciem energii elektrycznej a co za tym idzie zmniejszą się koszty zaopatrzenia w energię.

Wykonawcą robót budowlanych była firma FHUP WITPOL Witold Drelich z Jeżowego.

W przekazaniu zrealizowanej inwestycji wzięły udział władze samorządowe Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Radni Rady Powiatu Niżańskiego: Tomasz Kozak i Józef Kolano, Inspektor nadzoru Sebastian Głowala, Dyrektor ZS w Jeżowem Stanisław Haduch oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nisku.

- Bardzo cieszę się, że udało się zrealizować termomodernizację tego obiektu (szkoły) Zespołu Szkól w Jeżowem, co z pewnością poniesie atrakcyjność szkoły, polepszy warunki kształcenia i komfort przebywania w niej – mówi Starosta Robert Bednarz.