Dnia 8 grudnia 2017 r. została przekazana do eksploatacji przebudowana droga powiatowa Nr 1081R Groble – Sibigi, zrealizowana w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego”. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej.

W ramach przebudowy wykonano odcinek o dł. 569 mb oraz utwardzono pobocza materiałem kamiennym. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków Powiatu Niżańskiego i wyniosła 161.033,92 zł.

W przekazaniu w/w zadania wzięli udział: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Radni Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak i Józef Kolano, Radny Gminy – Sołtys miejscowości Sibigi Krzysztof Sibiga, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Inspektor Nadzoru Marek Dec, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Zrealizowana inwestycja spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Dzięki zrealizowanym w latach ubiegłych zadaniom przebudowy etapami kolejnych odcinków tej drogi, droga powiatowa Nr 1081R Groble – Sibigi została w całości przebudowana.