Na początku grudnia 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, zostały podpisane umowy w zakresie dofinansowania przez Powiat Niżański wkładu własnego z przeznaczeniem na dotacje dla: Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, dla Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach oraz Stowarzyszenia Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Organizacje te brały udział w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2017 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego. Wszystkie przedstawione w ofertach zadania wpisują się w zakres ogłoszonego konkursu. Dzięki wsparciu finansowemu z Powiatu nasze lokalne organizacje będą mogły się starać o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Umowy te zostały uroczyście wręczone 6 grudnia, przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, Dyrektorowi KDK „Arka” Ewie Sęk i Prezesom TPZPiT „Racławice” Agnieszce Rup oraz SPAiPRCEZ Edycie Maziarz.   

- Cieszę się, że dzięki środkom otrzymanym od Powiatu Niżańskiego miejscowe organizacje pozarządowe mogą swobodnie aplikować o środki do różnych programów, mając pewność, że nie będą mieć problemów z zabezpieczeniem wkładu własnego, co bardzo często ich ogranicza i nie mogą przez to skorzystać z istniejących możliwości dofinansowania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Dzięki otrzymanym środkom Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” częściowo sfinansuje wydanie albumu z „XX Jubileuszowej edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia”, zaś Katolicki Dom Kultury „ARKA” w Racławicach pokryje wkład własny do zadania pt. „Zakup wyposażenia dla KDK „ARKA”. Natomiast Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dofinansuje zakup sprzętu sportowego.

- Wypracowana przez lata marka „Racławic” i „Arki” stała się wizytówką Gminy Nisko i Powiatu Niżańskiego, Podkarpacia i Diecezji Sandomierskiej, a częstokroć uznanym ambasadorem kultury polskiej podczas wielu zagranicznych reprezentacji i współpracy międzynarodowej na niwie artystycznej i kulturowej. Doceniamy, jako Zarzad, wyjątkowość tych dwóch organizacji, a szczególnie KDK „Arka”, który pojawił się jako pionier na polskiej mapie kultury, przetarł szlak określenia standardów opartych o tradycję i łączenia z nią nowych form – mówi Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, wieloletni Prezes TPZPiT „Racławice”.