W dniu 18 grudnia 2017 r., w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbył się konkurs wiedzy pt. „Co wiesz o HIV/AIDS?”, organizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nisku.

Konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a brało w nim udział 27 uczniów ze szkół powiatu niżańskiego, którzy wykazali się wiedzą z zakresu problematyki HIV/AIDS.

Komisja złożona z przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem sprawdziła prace uczestników oraz wyłoniła laureatów.

Zwycięzcami zostali:

  • w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Natalia Pawłowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej

II miejsce – Weronika Garbacz z PSP w Hucie Krzeszowskiej

III miejsce – Karolina Kamela z PSP w Hucie Krzeszowskiej

  • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Bernadetta Cholewa z Zespołu Szkół w Jeżowem

II miejsce – Bartłomiej Pęcak z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem

III miejsce – Krystian Porcja z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem

Współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, Powiat Niżański, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem oraz Gmina Harasiuki.

 

Fot. Kamila Brzezińska www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko na stronie Powiatu Niżańskiego)