Dnia 15 grudnia 2017 r. oddano do użytku przebudowany most w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy.

Koszt realizacji zadania wyniósł 797.000 zł, z czego połowa to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z rezerwy subwencji ogólnej. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane STALMOST ze Stalowej Woli.

W przekazaniu w/w zadania udział wzięły władze samorządowe Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego STALMOST Andrzej Zachwieja oraz Kierownik budowy Arkadiusz Burek.

Zrealizowana inwestycja wpłynie na płynność ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjną w miejscowości Kurzyna Średnia. Ponadto zwiększy się komfort jazdy i poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.