W czwartek 28 grudnia 2017 r. w gabinecie Starosty Niżańskiego miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, pożegnali odchodzących na emeryturę, zasłużonych pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku: Panią Marię Łepko – inspektora w Wydziale Architektury i Pana Witolda Binkowskiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Starosta Niżański Robert Bednarz, podziękował za wieloletnią, sumienną pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków oraz wręczył kwiaty i symboliczne upominki.

Pani Maria Łepko swoją pracą zawodową związana była z Powiatem Niżańskim od grudnia 1997, początkowo pracując w Urzędzie Rejonowym w Nisku, od 1 stycznia 1999 r. w Starostwie Powiatowym. Przed długie lata wypełniała stawiane przed nią zadania na stanowisku inspektora ds. architektury i budownictwa oraz ochrony zabytków prowadząc sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej z terenu miasta Nisko

Pan Witold Binkowski pracował w Starostwie Powiatowym w Nisku od początku jego istnienia, tj. od dnia 1 stycznia 1999 roku, początkowo jako Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku, a od 1 stycznia 2014 roku, jako Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. W okresie poprzedzających powstanie Powiatu Niżańskiego, tj. w latach 1991 - 1998 r., pracował w Urzędzie Rejonowym w Nisku.

Pani Maria Łepko i Pan Witold Binkowski w czasie swojej pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku zostali uhonorowani Medalem Złotym za Długoletnią Służbę nadawanym przez Prezydenta RP.