Dnia 29 grudnia 2017 r. oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś w miejscowości Bukowina. W ramach zrealizowanego zadania przebudowano 903 m odcinek drogi.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 256.851,37 zł, z czego 120.000 zł to środki Gminy i Miasta Ulanów. Pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anny Płeszki z Niska.

W przekazaniu w/w przedsięwzięcia uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Inspektor Nadzoru Marek Dec, przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta Ulanów oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Zrealizowana inwestycja znacznie poprawi stan drogi, w wyniku czego, ulegnie poprawie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.