Dnia 29 grudnia 2017 r. zakończono inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w miejscowości Stary Nart”.

W ramach zrealizowanego zadania przebudowano prawie 1 km drogi, wykonano ciąg pieszy o nawierzchni bitumicznej oddzielonej od jezdni separatorami ruchu, przeprowadzono renowację rowów oraz utwardzono pobocza. Ponadto wykonano organizację ruchu celem separacji ruchu, która obejmuje m.in.: oznakowanie poziome liniami cienkowarstwowymi, montaż separatorów ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych pryzmatycznych i montaż znaków pionowych.

Zadanie zrealizowano za kwotę 410.949,13 zł, ze środków Gminy Jeżowe oraz środków własnych Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcami inwestycji byli: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa oraz Wojciech Kłyza Power Energy 2 z Jarocina.

W przekazaniu w/w zadania wzięli udział: Starosta Niżański Robert Bednarz, Radny Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Radna Gminy Jeżowe Danuta Pikor, przedstawiciel Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn oraz Wykonawca Wojciech Kłyza.

Zrealizowana inwestycja spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Warto zaznaczyć, że na tym odcinku drogi nie były prowadzone większe prace związane z jej przebudową, przez ostatnie ok. 40 lat. Zadowolenia z realizacji tego zadania nie kryją mieszkańcy Starego Nartu, na co niejednokrotnie zwracała uwagę Danuta Pikor – Radna Gminy Jeżowe.