Projekt „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę

współfinansowany przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

DZIAŁANIE 9.4 – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Kursy i staże szansą na wymarzoną pracę”, trwającego od października 2016 r. do grudnia 2017 r., współfinansowanego przez UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, który realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. Projekt adresowany był do 10-ciu uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład SOSW oraz do 8 nauczycieli.

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego, który zapewnił niezbędny wkład własny do projektu. Całkowity koszt projektu to ok. 65 tys. zł.

Dzięki projektowi udało się wyposażyć pracownię gospodarstwa domowego w SOSW w urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie każdej kuchni, a także w narzędzia niezbędne do pracy w gospodarstwie domowym. W nowo wyposażonej pracowni, w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. beneficjenci projektu uczestniczyli w 80-cio godzinnym „Kursie gotowania”, podczas którego nabyli umiejętność przygotowania podstawowych potraw, ciast, deserów i przetworów. Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem i prowadzone były raz w tygodniu przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu – kucharz.

W okresie wakacyjnym 8 nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy doskonaliło swój warsztat pracy na Uniwersytecie Ludowym w Sękowej Woli, uczestnicząc w: Warsztatach technik koronkarskich, Warsztatach witrażu Tiffany’ego, Warsztatach budowania makiet artystycznych oraz Warsztatach ceramicznych.

W 2017 r. zostało zrealizowanych 1500 godzin stażu u 10 pracodawców z terenu powiatu niżańskiego, po 150 godzin stażu na każdego z uczniów. Staże realizowane były w: Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Nisku, Gospodarstwie Rolnym Magdalena Cieśla w Jarocinie, Piekarni Rudnik Renata Skiba i w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” – oddział w Nowosielcu. Podopieczni Stowarzyszenia odbywali staże na stanowiskach: pomocnik konserwatora, pomocnik sprzątaczki, pomoc w gospodarstwie rolnym, pomoc animatora kultury oraz pomoc dystrybutora wyrobów gotowych w piekarni. Projekt zakładał dostosowanie i doposażenie stanowiska pracy u pracodawców w niezbędny sprzęt i materiały, a także stypendium stażowe dla uczniów w wysokości ok. 1 tys. zł.

Staże cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników projektu, którzy zdobyli przede wszystkim doświadczenie niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej, usamodzielnili się, ale również zarobili pierwsze w swoim życiu pieniądze.

W przyszłości, zarówno Stowarzyszenie, jak i SOSW, planują realizację podobnych przedsięwzięć dla swoich pozostałych podopiecznych.

Koordynator projektu: Beata Drzymała