W czwartek 15 lutego 2018 roku otwarta została i rozpoczęła działalność, powstała przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pierwsza w Powiecie Niżańskim, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która mieści się w Rudniku nad Sanem na ul. Piłsudskiego 9 (budynek dawnego LO).

Powstanie wypożyczalni zrealizowano w ramach zadania pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym zadaniem i celem powstałej wypożyczalni jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn) z terenu powiatu niżańskiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, do końca grudnia 2019 r.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu tworzenia warunków do opieki domowej.

Poprzez utworzenie wypożyczalni, osoby z grupy docelowej będą miały o wiele bardziej ułatwiony dostęp do usług zdrowotnych, polegających na wypożyczeniu potrzebnego sprzętu, nauce obsługi i doradztwie w zakresie jego wykorzystania.

Sprzęt będzie wypożyczany nieodpłatnie, co także przyczyni się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych. Realizacja projektu poprawi jakość i standard życia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Grupą docelową projektu są: osoby z niepełnosprawnością, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), osoby niesamodzielne.

Wśród grupy docelowej są kobiety i mężczyźni, osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej. Wszyscy uczestnicy projektu są osobami zamieszkującymi powiat niżański. Są to zarówno osoby bezrobotne, uczące się, jak i pracujące.

Na realizację powyższego zadania Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie w wysokości 921.930,27 zł, w tym ze środków europejskich w kwocie 832.189,39 zł i ze środków dotacji celowej w kwocie 89.740,88 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 979.046,35 zł, w tym wkład własny Powiatu Niżańskiego to kwota 57.116,08 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

W wypożyczalni będzie można bezpłatnie wypożyczyć m.in.: sprzęt pielęgnacyjny (np. krzesła sedesowe, krzesełka pod prysznic, wózki toaletowo-prysznicowe, itp.), sprzęt rehabilitacyjny (np. stół rehabilitacyjny, materac rehabilitacyjny składany, pionizator statyczny, itp.) i sprzęt wspomagający (np. balkoniki, kule pachowe, wózki inwalidzkie pneumatyczne, podnośnik transportowy, itp.).

Sprzęt, który zostaje udostępniany w wypożyczalni został zakupiony za łączną kwotę  348.633,13 zł.

Inicjatorem powstania wypożyczalni był Starosta Niżański Robert Bednarz, który w słowach skierowanych do zebranych na otwarciu wypożyczalni, nie krył zadowolenia z powstania tak ważnego i potrzebnego dla mieszkańców naszego Powiatu obiektu:
-To bardzo ważny dzień dla mieszkańców powiatu niżańskiego. Zdiagnozowane oczekiwania i potrzeby osób, do których kierujemy tę formę usługi, pokazały w sposób jednoznaczny, że należy takie działania podjąć. Cieszę się, że Samorząd powiatu niżańskiego, wszyscy Radni, Zarząd jak również Starostwo, a docelowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, podjęło się realizacji tego ważnego zadania – mówił Starosta.

W otwarciu Wypożyczalni udział wzięli zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Józef Sroka, radna Powiatu Małgorzata Sztaba-Cholewa, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Skrzypek, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem Ks. Tomasz Szostek, Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem Kazimiera Socha, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu i przedstawiciele Starostwa. Poświęcenia pomieszczeń wypożyczalni i sprzętu dokonał Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Rudniku - Ks. Waldemar Farion.