W niedzielę, 4 marca na Placu Wolności w Nisku, 36 uczniów dwóch klas mundurowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku złożyło uroczyste ślubowanie.

Uroczystość poprzedziła msza św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku, którą sprawował proboszcz parafii ks, kan. dr Kazimierz Hara. Udział we mszy św. wzięli uczniowie klas wojskowych RCEZ, dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, instytucji wojskowych i cywilnych oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy Niska.

Po mszy św. nastąpił przemarsz na Plac Wolności, przy wojskowej asyście honorowej, w skład której weszli: Kompania honorowa 32 BLP Nisko, Poczet flagowy 32 BLP Nisko, Poczet sztandarowy 32 BLP Nisko ze sztandarem bojowym AK Okręgu Rzeszowskiego, Orkiestra OSP Zarzecze oraz klasy mundurowe RCEZ Nisko.

Po przybyciu pododdziałów na plac apelowy rozpoczęły się uroczystości główne dotyczące przekazania obowiązków dowódcy 32 Batalionu Lekkiej Piechoty Nisko ppłk Tomasza Poninkiewicza dotychczasowemu Zastępcy – Szefowi Sztabu 32 Batalionu Lekkiej Piechoty Nisko mjr Krzysztofowi Wydrzyńskiemu, oraz uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy mundurowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Po przyjęciu meldunku od Dowódcy uroczystości, Dowódca 3 PBOT dokonał przeglądu pododdziałów, oddał honory sztandarom, przywitał uczniów klas wojskowych. Następnie podał komendę do podniesienia flagi państwowej RP na maszt.

Uroczystość złożenia przyrzeczenia przez klasy mundurowe oficjalnie rozpoczął dyrektor RCEZ Wacław Piędel, który w swoim przemówieniu podkreślił, że - Ślubowanie – to  akt  wielkiej  wagi  dla  każdego  człowieka. Składając  go  przyjmujemy  na  siebie  wiele  zobowiązań: służyć  wiernie  Ojczyźnie  i  narodowi,  spełniać  powinności.  To  prawny obowiązek  poświęcenia  dla  dobra  Ojczyzny,  nawet  własnego  życia. Przyjęcie  na  siebie  tego  zaszczytnego  obowiązku  wymaga  od młodego  człowieka  spełnienia  wielu  wyrzeczeń,  trudu  i poświęcenia.  Od  dziś  hasło  Bóg,  Honor,  Ojczyzna  niech  będzie  wykładnią  Waszej  dalszej  drogi  życiowej,  drogi  na  której  przez tysiąclecie  naszego  narodowego  istnienia  miliony  rodaków  złożyło najwyższą  ofiarę -  ofiarę  krwi  i  własnego  życia.”

Uczniowie składający ślubowanie na sztandar kierowali wyprostowane prawe ręce w jego kierunku dotykając palcami górnej części drzewca. Pozostali uczniowie składający ślubowanie, stali w szyku pododdziału wykonując regulaminowe czynności. Kadra pododdziału salutowała, a dyrektor RCEZ Wacław Piędel odczytał rotę ślubowania, którą uczniowie powtarzali.

Po ślubowaniu nastąpiła chwila składania życzeń i gratulacji.

W uroczystości udział wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze Garnizonu Nisko i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku, kadra pedagogiczna RCEZ w Nisku, uczniowie Szkoły i ich Rodzice. Powiat Niżański reprezentowali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego Andrzej Tofilski.

Podczas uroczystości głos zabrali m. in.: Poseł na Sejm RP Rafał Weber, dowódca Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk oraz Starosta Niżański Robert Bednarz, który powiedział, że: - Dzisiejsze ślubowanie to szczególny oraz symboliczny moment dla Szkoły i dla Was, Drodzy Uczniowie. Składając je, zobowiązujecie się jednocześnie rzetelnie uczyć, szanować nauczycieli oraz godnie reprezentować Szkołę. Wiedza to skarb, dlatego zdobywajcie ją. Korzystajcie umiejętnie z możliwości, jakie daje Wam obecnie nauka oraz technika.

Uczniowie klas mundurowych w ramach programu edukacyjnego mają dwie godziny wojskowości tygodniowo. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Jednostki Wojskowej w Nisku, gdzie trenują strzelanie, mają zajęcia z łączności, obrony przeciwchemicznej i ratownictwa medycznego. Nauka w klasach mundurowych daje im też lepszy start w przypadku starania się o pracę w różnych rodzajach wojsk lub chcąc kontynuować naukę na wojskowych uczelniach.