W sobotę, 10 marca 2018 r., w Bielinach odbyła się uroczystość w związku z odebraniem decyzji o włączeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Włączenie do KSR-G poprzedzały długie przygotowania, ponieważ system stawia bardzo wysokie wymagania pod względem wyszkolenia ratowników, wyposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt oraz efektywny system łączności. Strażacy przeszli wszystkie wymagane szkolenia. Nie dawno jednostka wzbogaciła się również w profesjonalny sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego.

Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzeja Babiec decyzję o włączeniu do ogólnopolskiego systemu złożył na ręce Prezesa OSP Bieliny Piotra Surmy.

Podczas sobotniej uroczystości, oprócz druhów z Bielin, obecni byli również wszyscy, którzy wspierali jednostkę w staraniach o włączenie do KSR-G. Wśród nich byli m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Senator RP Janina Sagatowska, Posłowie RP Mieczysław Miazga i Rafał Weber, Jan Pac z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek, Wicedyrektor WORD w Tarnobrzegu Marek Ożga, Kapelan Strażaków Powiatu Niżańskiego ks. Stanisław Konik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Edward Małek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Zofia Bronkiewicz i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel oraz Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów Magdalena Hasiak.

Podczas uroczystości głos zabrał Starosta Niżański, który złożył druhom serdeczne życzenia oraz gratulacje: - Wejście w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla Waszej Jednostki, za jej dotychczasową ofiarność, ciężką pracę oraz wyrzeczenia w zaszczytnej służbie w walce z żywiołami i miejscowymi zagrożeniami, niejednokrotnie z narażeniem swojego życia i zdrowia. Wierzę, że jednostka OSP w Bielinach będzie ważnym elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – mówił Robert Bednarz.

OSP w Bielinach, to już trzecia jednostka należąca do Gminy i Miasta Ulanów, po OSP w Kurzynie Średniej i OSP w Wólce Tanewskiej, która dołączyła do tego elitarnego grona.

Fot. Bartłomiej Pucko