Dnia 19 marca 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 do 12+170 w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+426 do 8+357 w m. Dąbrówka”

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

Koszt zadania wyniesie 4.499.102,36 zł, z czego połowa to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Przebudowa obejmie ponad 7 km odcinek drogi. Zakres prac będzie obejmował m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, kanalizację deszczową, podbudowy, nawierzchnie, zjazdy oraz przepusty.

Przebudowa drogi Nr 1048R Zdziary – Banachy oraz drogi Nr 1039R Jarocin – Ulanów jest bardzo ważnym projektem, który usprawni dostępność komunikacyjną obszarów wiejskich, takich jak Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Kurzyna Mała, Borki oraz Dąbrówka.

Planowany termin realizacji inwestycji to koniec września 2018 roku.

- Rozpoczynamy jedno z największych zadań drogowych zaplanowanych na rok 2018. Realizacja inwestycji, to pewien etap, który pozwoli w kolejnych latach kontynuować przebudowę drogi aż do miejscowości Banachy. To zadanie jest jednym z elementów przebudowy całego ciągu drogowego, który ma połączyć wschodnią część powiatu niżańskiego z jego częścią zachodnią, aż do drogi S19 – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.