Wacław Piędel, dyrektor RCEZ w Nisku przyjął zaproszenie do współpracy i podpisał porozumienie inicjujące współdziałanie z Władysławem Turkiem, Dyrektorem Generalnym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Naczelnym celem porozumienia jest wzajemne wsparcie organizacji zajęć edukacyjnych, zawodowych szczególnie w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, propagowanie szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Następnie, podczas lubelskich Targów Edukacyjnych podpisano listy intencyjne pomiędzy PGE Dystrybucja, a szkołami zawodowymi w województwie: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim, które reprezentowali dyrektorzy szkół. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest jedną z trzech szkół na Podkarpaciu, które otrzymały taką propozycję. Dyrektor Wacław Piędel podpisał porozumienie w Lublinie wraz z Prezesem Zarządu Wojciechem Lutkiem, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, wojewody lubelskiego i Kuratora Oświaty w Lublinie.

- Jestem bardzo zadowolony z podpisanego porozumienia, gdyż jako dyrektor widzę same korzyści dla obu stron. Jesteśmy jedną z trzech szkół z województwa podkarpackiego, które podpisały takie dokumenty (dwie szkoły z Rzeszowa) i jedną z dwunastu, z sześciu województw z Polski południowo – wschodniej. PGE Dystrybucja S.A. wdraża program wspierania kształcenia zawodowego, a szkolnictwo zawodowe odradza się. Zadowalające jest to, że coraz więcej zakładów proponuje nam współpracę. RCEZ zaczyna być widoczne na rynku dla przedsiębiorców, a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na uczniów kształcących się w naszej szkole – wyjaśnia dyrektor RCEZ w Nisku, Wacław Piędel.

Zakres współpracy będzie dotyczył kształcenia i doskonalenia kadr przydatnych w elektroenergetyce. Dzięki porozumieniu uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe na obiektach PGE Dystrybucja. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego strony będą ustalać szczegółowy zakres współpracy, m.in. udział w tworzeniu podstawy programowej, zajęcia edukacyjne, konkursy dla uczniów o tematyce elektrotechnicznej, nieodpłatne praktyki i staże, programy stypendialne dla wybranych uczniów ostatnich klas, organizowanie dni otwartych z udziałem przedstawicieli PGE, pomoc spółki w wyposażeniu pracowni, utworzenie klasy patronackiej, wycieczki edukacyjne, itp.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku