W Jeżowem – Kowalach, w dniu 19 marca br., odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia Anielskiego Centrum Integracji pod patronatem Królowej Aniołów z Gietrzwałdu, które poprowadzi Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.

Centrum stanie się miejscem spotkań międzypokoleniowych. Tworzy je bliźniaczy obiekt, w skład którego wchodzi Przedszkole Integracyjne „Jasne Anioły” oraz Dom Pomocy Społecznej „Pod Dobrym Aniołem”, powstały dzięki staraniom sióstr bezhabitowych ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

Uroczystość rozpoczęto od poświęcenia Przedszkola i Domu Pomocy Społecznej. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, w której uczestniczył Starosta Niżański Robert Bednarz, władze Zgromadzenia, władze Gminy Jeżowe i licznie zgromadzeni goście, a przewodniczył jej ks. bp Krzysztof Nitkiewicz – Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej.

Z okazji uroczystości poświęcenia i otwarcia obiektu, Starosta Niżański złożył na ręce Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, dyplom pamiątkowy z życzeniami wielu Łask Bożych
w realizacji działań na rzecz wspierania osób potrzebujących.

Anielskie Centrum Integracji w Jeżowem, będzie miejscem spotkań kilku pokoleń: dzieci, ich rodziców i dziadków. Korzystać z niego będą mieszkańcy Gminy Jeżowe oraz Powiatu Niżańskiego.

Przy Centrum powstało Anielskie Przedszkole Integracyjne, w którym utworzono 60 miejsc, w trzech oddziałach, dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zdrowych i wymagających specjalistycznej opieki.

Z kolei w Domu Opieki znajduje się 18 miejsc, w 9 pokojach, którego mieszkańcami i użytkownikami będą osoby starsze i niepełnosprawne. W Domu będzie również funkcjonował Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Powstałe Centrum, to miejsce, w którym dzieci razem z seniorami będą spotykać się na wspólnych międzypokoleniowych zajęciach, warsztatach oraz imprezach okolicznościowych.

Dom Pomocy Społecznej rozpocznie swoją działalność w maju, zaś Przedszkole w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

Zdjęcia: www.diecezjasandomierska.pl