W dniu 13 kwietnia 2018 r., z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich na obszarze, których przeważają grunty polne, tj.: „Knieja” – z siedzibą w Stalowej Woli, Leśnik” – z siedzibą w Biłgoraju oraz „Jeleń” – z siedzibą w Jeżowem.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie Starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, przekazał w dzierżawę wyżej wymienionym kołom obwody łowieckie na okres 10 lat.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyli również Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku Krzysztof Zalewski oraz odpowiedzialny w Starostwie za prowadzenie spraw związanych z łowiectwem główny specjalista Tomasz Czekierda, omówione zostały także sprawy dotyczące gospodarki łowieckiej oraz szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną na terenie powiatu niżańskiego.