18 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy pod realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od dr 858 – Krzeszów (budowa chodnika).

Będzie to kolejny chodnik w powiecie niżańskim, który zostanie wybudowany w ramach zadania „Budowa i przebudowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego”.

Wykonawcą inwestycji jest firma BUD – MAJ Krzysztof Majowicz z Jeżowego.

Powiat Niżański na wybudowanie 497 mb chodnika przeznaczy kwotę 132 849 zł.

Budowa chodnika w Krzeszowie usprawni transport zbiorowy oraz poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.