Justyna Kubasiewicz została nowym kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku.

Została powołana na to stanowisko przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie Teresę Pamułę. Zastąpiła dotychczasowego kierownika BP ARiMR w Nisku Józefa Szufnarowskiego.

Pani Justyna ukończyła Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Od 2007 roku pracowała w Urzędzie Gminy w Jarocinie, a od 2011 roku na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych, ochrony środowiska i rolnictwa.

Pełni funkcję przewodniczącej Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin.

Dzięki swojemu zaangażowaniu w działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym m. in. prowadzeniu przez SPPJ dwóch szkół podstawowych na trenie gminy Jarocin, cieszy się dużym uznaniem i poważaniem wśród mieszkańców gminy. Posiada szeroką wiedzę z zakresu przygotowywania i rozliczania wniosków o przyznanie płatności dla rolników oraz doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych.