Z okazji Dnia Strażaka w imieniu Samorządu Powiatu Niżańskiego przekazuję słowa najwyższego uznania i podziękowania wszystkim tym, którzy społecznie lub zawodowo pełnią zaszczytną humanitarną służbę pożarniczą dla dobra naszej Małej Ojczyzny, a także całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Składam wszystkim Strażakom wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być Strażakiem to niezwykłe wyzwanie - to zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych.

Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

 

Nisko, 4 maja 2018 r.