W czwartek, 3 maja 2018 r. w Nisku świętowano 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Wzięły w niej udział delegacje władz samorządowych Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń, delegacje szkół, harcerze, wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Niska i Powiatu Niżańskiego.

Po Mszy Św. nastąpiło złożenie kwiatów przed Figurą Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, a następnie ulicami miasta przeszedł barwny korowód na Plac Wolności na czele z Reprezentacyjną Sekcją taneczną Mażoretek NCK „Sokół” oraz Orkiestrą Dęta OSP Zarzecze.

Po przybyciu na Plac Wolności w Nisku odbył się uroczysty Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Swoje przemówienia wygłosili Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Julian Ozimek. Starosta podkreślił wzniosłość obchodów Święta 3 Maja słowami: – Zebraliśmy się tutaj dzisiaj 3 Maja, na ziemi niżańskiej, aby uczcić kolejną 227 rocznicę uchwalenia konstytucji z 1791 roku, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawy zasadniczej… Przez wiele następnych lat historii Polski, aż po dziś dzień, ustawa ta zachowała swój wydźwięk patriotyczny, jako przykład pojednania narodu, odrodzenia, oraz hołdowania takim wartościom jak swoboda obywatelska, równość wobec prawa, tolerancja, wolność wyznania i pokój. Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja – testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, umożliwiającej powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Konstytucji, która była zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Dzięki temu aktowi prawnemu oraz tradycji i pamięci wielu pokoleń możemy teraz z dumą, jako wolny naród obchodzić dzisiejsze uroczystości… Dziś my również chcemy, by państwo polskie było sprawiedliwie, mądrze i sprawnie zarządzane. Dążymy do tego, by władza ustawodawcza, sądownicza, administracja, służby i instytucje publiczne, działały profesjonalnie w imię dobra społeczeństwa polskiego… Niech wartości Konstytucji 3 Maja pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Niech 3 Maja 2018 roku będzie wypełnieniem tamtej Konstytucji, dla dobra Polski i dobra naszych małych Ojczyzn.

Następnie pod Pomnikiem Wdzięczności zostały złożone wieńce przez przedstawicieli władz samorządowych. W imieniu Powiatu Niżańskiego wieńce złożyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki oraz Radni Rady Powiatu Niżańskiego Andrzej Tofilski i Benedykt Sudoł. Wśród delegacji składających wieńce i wiązanki kwiatów byli również przedstawiciele służb mundurowych: Garnizonu Nisko, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Komendy Powiatowej Policji w Nisku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego – Komendy Hufca im. Szarych Szeregów w Nisku. Wiązanki kwiatów złożyli także przedstawiciele ugrupowań politycznych i organizacji pozarządowych. Środowisko oświaty i kultury reprezentowane było m.in. przez przedstawicieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Delegacje władz Powiatu Niżańskiego, Gminy i Miasta Nisko, Garnizonu Nisko i WKU Nisko oraz Prawa i Sprawiedliwości złożyły również wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Orląt Lwowskich.

Uroczystości zakończył pokaz artystyczny Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek NCK „Sokół”.

Fot.: Marian Pelic i archiwum SP w Nisku