W dniu 7 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1083R w msc. Krzywdy”.

Wykonawcą inwestycji jest firma BUD – MAJ Krzysztof Majowicz z Jeżowego.

Na zrealizowanie zadania Powiat Niżański przeznaczy 183.156 zł.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, kanalizacja deszczowa oraz roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia robót przewidziany jest na połowę lipca 2018 r.

Budowa chodnika o długości blisko 0,5 km znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Krzywdy.