Powiat Niżański z operacją „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” jest jednym z 12 beneficjentów Planu operacyjnego KSOW w 2018 roku.  

Stosowną umowę na realizację operacji podpisali z Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Marszałka Władysława Ortyla oraz Członka Zarządu Województwa Piotra Pilcha w dniu 7 maja br. w Rzeszowie Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.  

- Celem operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych – mówi Starosta Robert Bednarz.

Operacja zrealizowana zostanie w następujących formach: 

  • organizacja II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów, który odbędzie się podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018 – nagrody za miejsca I-III oraz za udział sfinansowane zostaną ze środków KSOW,
  • dodatkowe stoisko z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego przygotowane wspólnie przez 15 podmiotów biorących udział w konkursie,
  • spotkanie podsumowujące udział 15 podmiotów w II Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego – organizacja spotkania będzie wkładem własnym pieniężnym Powiatu Niżańskiego.

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie i Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TRATWA”.     

Wartość operacji wynosi łącznie 11.334 zł, w tym koszty kwalifikowalne 9.484 zł i wkład własny 1.850 zł.  

Fot.: www.podkarpackie.pl