W dniu 18 maja 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęto zawieszeniem flagi państwowej oraz złożeniem meldunku, który przyjął Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec.

Po uroczystym apelu, i przeglądzie pododdziałów głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek, który przywitał wszystkich, licznie zgromadzonych gości i zaznaczył, że działania strażaków budzą szacunek i uznanie. Podziękował również parlamentarzystom, władzom służbowym, instytucjom, sympatykom strażaków i ludziom dobrej woli, za wpieranie i przyczynianie się do poprawy funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W uroczystych obchodach Dnia Strażaka w KP PSP w Nisku uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wojska, policji i inspekcji z terenu powiatu niżańskiego, inni zaproszeni goście oraz strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Nisku. Powiat Niżański na uroczystościach reprezentował Adam Mach – Wicestarosta Niżański.

Podczas uroczystości wręczono strażakom odznaczenia, wyróżnienia, dyplomy i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali Krzysztof Skrzypek, Ireneusz Szewczyk oraz Dariusz Przybysz. Z kolei Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” przyznano Arkadiuszowi Bąkowi, Stanisławowi Bąkowi, Jackowi Pławiakowi, Sławomirowi Nawrockiemu oraz Tomaszowi Krokosowi.

Na stopień brygadiera awansowano mł. brygadiera Ireneusza Szewczyka, stopień kapitana nadano mł. kapitanowi Mateuszowi Decowi, a mł. aspirant Jacek Pawiak otrzymał stopień aspiranta.

Młodszym ogniomistrzom Tomaszowi Krokosowi oraz Pawłowi Sokalowi nadano stopień ogniomistrza, a na stopień starszego sekcyjnego awansowano sekcyjnych Krzysztofa Jocka, Mariusza Katę oraz Zbigniewa Pleśniarskiego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku rozkazem personalnym z dnia 25 kwietnia 2018 roku nadał również strażakom Wojciechowi Garbaczowi oraz Krzysztofowi Kuligowi, stopień starszego strażaka.

Strażackie Święto było nie tylko okazją do wręczenia strażakom odznaczeń, wyróżnień, dyplomów i awansów na wyższe stopnie służbowe, ale również do ogłoszenia wyników IV edycji Konkursu Strażak Roku Powiatu Niżańskiego 2018 w kategorii „Strażak Państwowej Straży Pożarnej”. Konkurs ten jest organizowany z inicjatywy władz Powiatu Niżańskiego, celem uhonorowania strażaków za trud i pracę w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Kapituła konkursu dokonała wyboru i przyznała tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego 2018”, asp. Jackowi Jańcowi. Nominowanymi w tej kategorii byli: mł. ogniomistrz Tomasz Krokos, oraz st. asp. Mariusz Zastawny.

Zwycięzca oraz nominowani otrzymali nagrody i grawery ufundowane przez Starostę Niżańskiego.

Aspirant Jacek Janiec pełni służbę na stanowisku kierowania – dyżurnego operacyjnego. W zakresie tych działań koordynuje i nadzoruje przebieg oraz organizuje współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi i instytucjami. Jest ceniony przez przełożonych i podwładnych za profesjonalizm i posiadanie dużego doświadczenia i wiedzy zawodowej. Był kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany w uznaniu ofiarnej służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej i Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Fot. www.sztafeta.pl Kamila Brzezińska (zdjęcia do wykorzystania tylko na stronie Powiatu Niżańskiego)