W dniu 20 maja 2018 r. w Nowym Narcie odbył się Powiatowy Dzień Strażaka połączony z obchodami 70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie. Obchody rozpoczęły się przemarszem do Kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie na uroczystą Mszę Świętą.  Następnie uroczystości przeniosły się na plac OSP w Nowym Narcie. Uświetnili je swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których byli: Marcin Warchoł – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Golba – Senator RP, Robert Bednarz – Starosta Niżański, Marek Stępak – Wójt Gminy Jeżowe, pozostali wójtowie i burmistrzowie z gmin powiatu niżańskiego, bryg. Krzysztof Skrzypek – Komendant Powiatowy PSP w Nisku, Jan Pac – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Gabriel Waliłko – Prezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Nisku,  Józef Piróg - Prezes OSP Nowy Nart i Piotr Bajek – Naczelnik OSP Nowy Nart, przedstawiciele samorządów, w tym Radni Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak i Józef Kolano, Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek oraz reprezentanci strażaków z całego powiatu niżańskiego i licznie zebrani mieszkańcy Gminy Jeżowe.

Wyjątkowym punktem obchodów było uhonorowanie 70 lat istnienia OSP w Nowym Narcie. Jednostka ta od chwili powstania czynnie włącza się w nurt życia społecznego
i kulturalnego. Sprawne interwencje, dobrze wyszkoleni strażacy-ochotnicy oraz zaplecze bojowe jednostki, niejednokrotnie uchroniły wiele domostw przed całkowitym zniszczeniem. Ponadto druhowie na przestrzeni lat brali udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, podnosząc tym samym ich rangę i narodowy charakter. Dlatego też uhonorowaniem tej godnej postawy było przekazanie w trakcie obchodów na potrzeby funkcjonowania OSP w Nowym Narcie samochodu ratowniczego marki Opel Movano o wartości ok. 140 tys. zł.

Szczególne wyróżnienie spotkało Jednostkę OSP Nowy Nart, która została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i RP. Z okazji Powiatowego Dnia Strażaka odznaczono zasłużonych i wyróżniających się Druhów odznaczeniami nadanymi przez ZOSP RP.

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Nowym Narcie były również doskonałą okazją do nagrodzenia i wyróżnienia strażaków OSP, w związku ze zorganizowanym już po raz czwarty, z inicjatywy władz Powiatu Niżańskiego, konkursem „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”, nagroda przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w roku poprzedzającym przyznanie nagrody w kategoriach „Strażak ochotnik” oraz „Strażak PSP w Nisku”.

Zaszczytny tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego” w kategorii „Strażak Ochotnik” 2018 Roku, decyzją podjętą w dniu 8 maja 2018 r. na posiedzeniu Kapituły Konkursu, przyznano Druhowi Kazimierzowi Miazdze z OSP w Jeżowem.

Uroczystego wręczenia tytułu dla zwycięzcy dokonał Starosta Niżański Robert Bednarz, serdecznie gratulując i życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej i służbie w działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Druh Kazimierz Miazga jest członkiem OSP Jeżowe od 2005 r. a od 2016 r. pełni funkcję gospodarza OSP Jeżowe. Uczestniczy w większości działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez OSP pełniąc funkcję ratownika i kierowcy. W trakcie dotychczasowej służby brał udział m.in. w akcjach powodziowych na terenie gminy i województwa podkarpackiego, ofiarnie niosąc pomoc mieszkańcom i ratując ich dobytek. W 2017 r. uczestniczył 47 razy w akcjach ratowniczych.

Starosta uhonorował także pozostałych nominowanych do tytułu Strażaka Roku OSP Druhów – Strażaków, wręczając im nagrody i pamiątkowe statuetki. Są to: dh Janusz Kusz z OSP Łazory, dh Tomasz Pacholec z OSP Jarocin, dh Michał Piędel z OSP Rudnik nad Sanem, dh Radosław Patrzyk z OSP Zarzecze i dh Piotr Surma z OSP Bieliny.

Starosta wyszedł również z inicjatywą wytypowania do wyróżnienia jednego strażaka szczególnie zasłużonego dla Straży Pożarnej na terenie poszczególnych Gmin Powiatu. Wyróżnionymi strażakami zostali: dh Wojciech Kołodziej z OSP Harasiuki, dh Tadeusz Gęśla z OSP Jarocin, dh Michał Piędel z OSP Jeżowe, dh Marian Cebula z OSP Nowosielec, dh Edward Szast z OSP Kopki i dh Zbigniew Brzozowski z OSP Kurzyna Średnia. W dowód uznania Starosta wręczył im drobne upominki i pamiątkowe statuetki.

Zdjęcia: Zb. Bednarz - GCK Jeżowe