W sobotę 19 maja 2018 roku, w Krzeszowie, podczas zorganizowanych po raz czwarty obchodów Powiatowego Dnia Działacza Kultury, Starosta Niżański Robert Bednarz, doceniając codzienny trud i wysiłek wkładany w przygotowywanie uroczystości uświetniających nie tylko oficjalne święta, ale będące również rozrywką dla całych rodzin, zaprosił wszystkich działaczy kultury i oficjalnie na ich ręce złożył serdeczne podziękowania.

Nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Powiecie Niżańskim otrzymali:

  • Pani Bronisława Greber (Gmina i Miasto Ulanów) – jako przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, a także jest inicjatorką życia kulturalnego i artystycznego. Za jej przyczyną organizowane są regularne i okazjonalne spotkania, wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz wiele innych zajęć kulturalno – edukacyjnych;
  • Pan Jan Gumiela (Gmina Harasiuki) – wieloletni działacz na rzecz kultury w powiecie niżańskim. Działał m.in.: w zespole kolędniczym „Herody”, zespole obrzędowym z Łazor, kabarecie „Sami swoi”. Zespoły, w których pracował Pan Jan niejednokrotnie uświetniały wiele imprez na terenie powiatu oraz reprezentowały nasz region na przeglądach i konkursach. Pracując w zespołach promuje dawne zwyczaje kultury ludowej;
  • Pan Marian Pawęzka (Gmina Krzeszów) – zaangażowany w działania animacyjno – kulturalne mające na celu m.in.: promowanie regionu, kultury ludowej, tradycji, wspierania inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego. Współpracuje z KGW organizując pikniki kulturalne, konkursy kulinarne i szkolenia. Z jego inicjatywy powstał Krzeszowski Klub Fotograficzny skupiający lokalnych miłośników fotografii;
  • Pan Jacek Siembida (Gmina Jarocin) – dzięki pracy pana Jacka powstała pierwsze profesjonalne opracowanie historyczne dziejów terenu, na których dzisiaj znajduje się gmina Jarocin. Udostępnił gromadzone przez siebie archiwum fotograficzne, które zostało wykorzystane przy tworzeniu stałej ekspozycji historyczno – etnograficznej „Poddasze pełne wspomnieć” w GOKSTiR w Jarocinie.
  • Pan Ryszard Mścisz (Gmina Jeżowe) - poeta, literat, regionalista, polonista w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, recenzent. Od 2002 r. jest opiekunem gazetki szkolnej „Post Scriptum”, będącej jedną z najlepszych w kraju. Prowadzi także warsztaty literackie, a jego uczniowie odnoszą sukcesy na skalę wojewódzką i ogólnopolską.
  • Pan Mieczysław Koziarz (Gmina i Miasto Nisko) – inicjator i filar powstałej w 1974 roku Niżańskiej Kapeli Ludowej. Od 40 lat zaangażowanego w podtrzymywanie tradycji, folkloru i muzyki ludowej. Autor niekonwencjonalnych opracowań muzycznych. Swoją osobą i zaangażowaniem promuje autentyczną muzykę ludową również wśród młodego pokolenia.
  • Pan Tomasz Socha (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem) – czynnie zaangażowany w działalność artystyczną i biblioteczną. Od 10 lat pisze wiersze, opowiadania i felietony. Tematem jego twórczości są zagadnienia psychologiczne, religijne oraz problemy życia codziennego. Tworzy by sprawiać odbiorcy przyjemność i natchnąć do pozytywnego spojrzenia na rzeczywistość.

W dowód wdzięczności za pracę na rzecz promocji i kulturowego rozwoju Powiatu Niżańskiego Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Niżańskiego Józefem Sroką wyróżnienia pracownikom instytucji kultury. Pamiątkowe statuetki otrzymali pracownicy zaproponowani przez Dyrektorów domów, centrów i ośrodków kultury z gmin Powiatu, wśród których znalazły się Panie: Edyta Bełżek, Teresa Dziewa, Joanna Kiełbowicz, Danuta Martyna, Anna Szczur, Jolanta Szoja, Marta Piłat i Danuta Tarnawska.

Specjalne słowa podziękowania Starosta skierował do Pana Grzegorza Węglarza – byłego wieloletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie, w uznaniu jego zaangażowania i za dobrą współpracę w promowaniu i rozwijaniu działalności kulturalnej na terenie powiatu niżańskiego, wyróżniając go pamiątkową statuetką.

Jako dyrektor GOK w Krzeszowie Pan Grzegorz przyczynił się do podniesienia rangi kultury w środowisku, jak również do podniesienia gustu i smaku wśród odbiorców wydarzeń kulturalnych, jakie inicjuje działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie. Prowadzone są w nim warsztaty muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. GOK w Krzeszowie stał się prawdziwym centrum kulturalnym w gminie, a imprezy tj. „Krzeszowskie Kolędowanie”, „Plenery Malarskie” czy „Powidlaki” stały się znane nie tylko w województwie, ale również w kraju.

Ponadto, wszyscy pracownicy miejskich i gminnych domów, centrów i ośrodków kultury z terenu Powiatu, otrzymali podziękowania i drobne upominki za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie Niżańskim.

Fot.: GOK w Krzeszowie