Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w latach 2016-2018 realizowało kolejny projekt mobilności „Europejskie Praktyki EUROSUKCES” 2016-1-PL01-KA102-024952, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

18 maja 2018 w auli RCEZ odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty tego projektu. Projekty mobilności pozwalające na realizację praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej doskonale wpisują się w oczekiwania młodzieży, zwiększają motywację do nauki języków obcych i uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły. Projekty dają możliwość dalszego rozwoju i poprawy jakości kształcenia w szkole. Przygotowują również młodzież do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy i podejmowania wyzwań współczesnego świata.

W konferencji udział wzięli: Wicestarosta Niżański Adam Mach, reprezentujący Dowódcę WKU – Por. Dawid Tomczyk, Dyrektor LO im. S. Czarnieckiego w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor RCEZ Wacław Piędel oraz uczestnicy praktyk zawodowych, młodzież RCEZ, opiekunowie i koordynatorzy projektu.

Na wstępie Dyrektor RCEZ, Wacław Piędel pogratulował uczestnikom i opiekunom zdobytych doświadczeń zawodowych podczas praktyk w Hiszpanii. Podziękował również zespołowi projektowemu, który tworzyli: Alicja Świder, Grażyna Suchecka, Bogusław Bielak i Stanisław Królikowski.  Następnie konferencję poprowadził Bogusław Bielak, koordynator tego projektu, przedstawiając prezentację, w której można było zobaczyć fotorelację z miejsc pracy naszych uczniów i programu kulturowego. Uczestnicy praktyk zawodowych w Maladze podzielili się swoimi przeżyciami, doświadczeniami z pobytu i pracy w Hiszpanii. Specjalne prezentacje z miejsc pracy i wrażeń programu kulturowego przygotowały: Gabriela Maziarz, Vasylyna Petrovets i Anastasiia Shchyhorieva, reprezentujące zawody: technik ekonomista i technik obsługi turystycznej.

Tradycyjnie organizatorzy konferencji zadbali o to, aby w auli elektryka pojawił się gość specjalny -specjalista ds. funduszy europejskich. Następnie wszyscy wysłuchali prelekcji Pana Tomasza Miśko, specjalisty ds. funduszy europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, który przedstawił prezentację pt. „Fundusze europejskie dla młodych”. Pan Miśko opowiadał o korzyściach jakie dają programy takie jak Erasmus+, PO WER czy inne fundusze , których adresatem są młodzi ludzie.

Na zakończenie spotkania Wicestarosta Niżański, Adam Mach i Dyrektor RCEZ, Wacław Piędel wręczyli uczestnikom projektu dokumenty Europass Mobilność i certyfikaty.

Łącznie 32 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista (16), technik geodeta (9), technik organizacji reklamy (4) i technik obsługi turystycznej (3), wyjechało w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 na zagraniczne praktyki zawodowe do Malagi (Hiszpania) w terminach: od 12 lutego 2017 do 11 marca 2017 i 26 lutego 2018 do 23 marca 2018. Opiekę nad nimi sprawowało 8 nauczycieli. Realizacja projektu pozwoliła uczestnikom zwiększyć m.in. komunikatywność, kompetencje interpersonalne oraz znajomość fachowego języka angielskiego.

- Cieszę się, że uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku mogli uczestniczyć w praktykach zawodowych w Hiszpanii, dzięki czemu zapoznali się z nowymi technologiami, mogli w praktyce sprawdzić swoje zdolności językowe, jak również poznać zwyczaje kulturowe naszych europejskich towarzyszy. Niewątpliwie udział w projekcie ,,Europejskie Praktyki EUROSUKCES”, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników staży europejskich w Hiszpanii, możemy uznać za zakończony z powodzeniem. Dlatego też wierzę, że efekty tego projektu będą procentować na kolejne najbliższe lata.  Doceniam również wkład pracy zespołu projektowego, zaangażowanie w pracę dającą możliwości rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży RCEZ i życzę kolejnych trafnych decyzji i projektów, dających możliwość rozwoju uczniom kształcącym się w Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zdjęcia: RCEZ w Nisku