Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządu Terytorialnego. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i upamiętnia pierwsze wybory samorządowe. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają także swoją oficjalną patronkę, którą jest św. Kinga.

Z tej okazji, wszystkim Pracownikom Samorządowym w Starostwie Powiatowym w Nisku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, Urzędnikom Gmin Powiatu Niżańskiego, Radnym, pracownikom oświaty, kultury i pomocy społecznej – składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej.

Dziękując za owocną współpracę życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami a społeczna akceptacja będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

 

Starosta Niżański
Robert Bednarz

Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego
Janusz Nawrocki