W dniach 11 oraz 23 maja w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyły się szkolenia w związku z nowymi zasadami ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO – Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych.

Starosta Niżański mając na uwadze powagę tematu i oczekiwania instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Niżańskiego zorganizował dwa szkolenia w tym zakresie.

Pierwsze szkolenie odbyło się 11 maja 2018 roku w auli RCEZ w Nisku i skierowane było do przedstawicieli z gmin terenu Powiatu Niżańskiego, jednostek organizacyjnych powiatu a także Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku. Prowadziła je Pani Magdalena Borowik – urzędnik służby cywilnej, specjalista ds. ochrony danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział prawie 50 osób.

Drugie szkolenie odbyło się 23 maja 2018 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Nisku i skierowane było do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Niżańskiego. W szkoleniu wzięło udział 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie prowadził Andrzej Kołodziej – pracownik Starostwa Powiatowego w Nisku, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

- Tak liczny udział w szkoleniach oraz mnóstwo pytań do prowadzących świadczą o ważnym aspekcie ochrony danych osobowych, wynikającym z wchodzących w życie przepisów RODO – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.