W dniu 18 czerwca br. w Nisku podpisane zostały umowy na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S19, które będą przebiegać przez powiat niżański. Podpisanie umów z wykonawcami odbyło się w obecności Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Posłów na Sejm RP: Rafała Webera, Jerzego Paula i Bogdana Rzońcy, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Teresy Sułkowskiej. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad reprezentował Dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski.

Trzy umowy na ponad 24-kilometrowy odcinek drogi S19 relacji Lasy Janowskie – Nisko Południe to kolejny krok przybliżający powiat niżański do powstania drogi Via Carpatia, która usprawni podróż na osi północ – południe, a cały regon otworzy się na nowe możliwości rozwoju.

Wykonawcami budowy będą: Konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., które za kwotę 236,3 mln zł wybuduje 9,3 km odcinek drogi Lasy Janowskie – Zdziary oraz zrealizuje również, za kwotę 196,3 mln zł, budowę 6 km drogi Rudnik nad Sanem – Nisko Południe oraz firma Mosty Łódź S.A. która zaprojektuje i zrealizuje za kwotę 286,9 mln zł trzeci odcinek drogi: Zdziary – Rudnik nad Sanem, o łącznej długości blisko 9 km.

Wszystkie umowy zawarto w trybie projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawcy w pierwszej kolejności przystąpią do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej a następnie, po jej uzyskaniu, rozpocznie się realizacja zadań w terenie.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to kierowcy pojadą dwujezdniową drogą ekspresową S19 z dwoma pasami ruchu na odcinku Lasy Janowskie – Nisko Południe już w 2021 roku.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km długości. Odcinki, które będą realizowane przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

- Budowa 3 odcinków drogi ekspresowej S19 przebiegających przez teren powiatu niżańskiego wpłynie znacząco na ruch tranzytowy odbywający się drogami położonymi w naszym powiecie. Zwiększy się również bezpieczeństwo ruchu oraz polepszą warunki życia mieszkańców miejscowości Powiatu położonych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 19. Przed powiatem i całym regionem otworzą się nowe możliwości rozwoju. Dzięki realizacji całego przebiegu drogi S19 Kuźnica – Barwinek usprawni się połączenie drogowe północnej części kraju i państw nadbałtyckich z południową Polską i państwami Europy - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.