W dniu 22 czerwca 2018 r. na terenie Powiatu Niżańskiego zostało przeprowadzone powiatowe ćwiczenie obronne na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

Głównymi ćwiczącymi byli: Gmina i Miasto Ulanów, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, Gmina Krzeszów i Gmina Jeżowe. Współdziałającymi zaś: Komendant Powiatowy Policji w Nisku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku.

W czasie ćwiczenia realizowane były procedury wynikające z planów operacyjnych ćwiczących. Praktycznie została uruchomiona w gminie Jeżowe Akcja Kurierska doręczania dokumentów powołania.

Celem zorganizowanego ćwiczenia było m.in. doskonalenie procedur współdziałania różnych ogniw wykonawczych oraz sprawdzenie umiejętności ćwiczących w podejmowaniu decyzji i ocena realności przyjętych rozwiązań w wykonywanych zadaniach.

Ćwiczenie przebiegło zgodnie z przyjętym scenariuszem, którego wszystkie punkty udało się zrealizować z wynikiem pozytywnym. Są one bardzo ważnym doświadczeniem dla służb wykonawczych, gdyż pozwalają w praktyce zweryfikować przyjęte procedury, sprawdzić założenia, mobilność i szybkość reakcji.

- Takie ćwiczenia nie tylko budują sprawne działanie współćwiczących, ale również wzmacniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Niżańskiego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz, który pozytywnie ocenił realizację przez ćwiczących powierzonych im zadań obronnych.