W dniu 18 czerwca br., przy okazji podpisania umów na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S19, które będą przebiegać przez powiat niżański, odwiedził nasz Powiat Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który w obecności Posłów na Sejm RP: Rafała Webera, Jerzego Paula i Mieczysława Miazgi, spotkał się z władzami Powiatu Niżańskiego reprezentowanymi przez Starostę Roberta Bednarza, Wicestarostę Adama Macha i Członka Zarządu Powiatu Niżańskiego Józefa Srokę.

Podczas wizyty Minister Adamczyk wraz ze Starostą i przedstawicielem Zarządu Józefem Sroką udali się w miejsca istotne dla rozwoju Powiatu Niżańskiego, gdzie gospodarze przedstawili pomysły na nowe inicjatywy oraz poruszyli budzące niepokój zjawiska.

Wizyta rozpoczęła się w Ulanowie, gminie na terenie której planowana jest budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece San, łączącej Gminę Ulanów z Gminą Rudnik.

Z Ulanowa Minister udał się do Niska, konkretnie na dworzec PKP, gdzie Starosta przedstawił ewentualne pomysły na zagospodarowanie go na cele kolejowe bądź inne, chociażby np. w kontekście możliwości powstania punktu przesiadkowego. W miejscu tym skupione są przystanki, na których oczekują podróżni korzystający z usług nie tylko PKP, ale również przewoźników ruchu drogowego takich jak PKS, czy inni liczni przewoźnicy indywidualni. Na chwilę obecną miejsce to, będące wizytówką Niska, nie jest zbyt reprezentacyjne i pogarsza wizerunek miasta. Warto wspomnieć, że Starosta wraz z Józefem Sroką podjęli już na początku bieżącego roku rozmowy z PKP w Krakowie, w temacie możliwości wykorzystania niszczejącego dworca.

Podczas wizyty Ministra Adamczyka w Nisku, Starosta Robert Bednarz i Radny Józef Sroka wyrazili swoje zaniepokojenie obciążeniem drogi powiatowej – ulicy Tysiąclecia, wynikającym ze zwiększonego natężenia ruchu na tej drodze, spowodowanym zablokowaniem na skutek awarii kolektora ulicy Sandomierskiej.

Wizyta Ministra Adamczyka i spotkanie z władzami powiatu niżańskiego były doskonałą okazją do omówienia istotnych spraw lokalnych, które oddziaływują na życie i pracę mieszkańców gmin naszego Powiatu.