Pokazy talentów. Certyfikaty.

Każdy dzień pobytu grupy w Nisku dostarczał młodzieży i opiekunom wielu wrażeń i przeżyć. Wszystkie działania w projekcie miały na celu integrować uczestników, pokazywać kulturę narodową i talenty zainteresowanych. Dlatego został zorganizowany przegląd talentów, w którym wystąpili chętni uczniowie RCEZ i Goście. Uczestnicy zaprezentowali się w krótkich formach artystycznych, takich jak recytacja poezji, śpiew (w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim), taniec, gra na instrumentach oraz malowanie akwarelami. Mogliśmy także podziwiać rysunki jednej z uczennic naszej szkoły. Na koniec uczestnicy spotkania wspólnie muzykowali a wszyscy artyści, którzy zaprezentowali swoje talenty podczas tego wydarzenia otrzymali pamiątkowe upominki. W wydarzeniu uczestniczyli także wychowankowie internatu przy RCEZ.

https://www.youtube.com/watch?v=J-KnDDC7x4U

15 czerwca 2018 r. piątek, był ostatnim dniem mobilności w Polsce. W programie działań tego dnia znajdowało się wręczenie certyfikatów mobilności dla wszystkich uczestników, krótkie podsumowanie całego tygodnia. W tym uroczystym wręczeniu certyfikatów mobilności uczestniczyli: Wicestarosta Niżański Adam Mach, dyrektor RCEZ Wacław Piędel, dyrektorzy słowackich szkół: Jan Melich – Spojena Skola w Detvie, Stanislav Hlavna – Stredna odborna skola Zarnovica, Valeria Čamporova – koordynator projektu, przedstawiciele mediów lokalnych oraz młodzież szkoły. Spotkanie w auli RCEZ rozpoczął Wacław Piędel, dyrektor RCEZ, który wyraził swoją radość z okazji międzynarodowego spotkania młodzieży w naszej szkole oraz podziękowania dla młodzieży, zespołu projektowego, nauczycieli zaangażowanych w działania. Następnie głos zabrała Pani Valeria Čamporova, koordynator projektu ze Spojena Škola w Detvie na Słowacji, gratulując uczestnikom udziału w programie przygotowanym przez polską szkołę.

W auli można było oglądać prace uczniów, prezentację multimedialną, wystawę zdjęć z poprzednich mobilności w Detvie i Pilźnie.

Mobilność w Nisku przeszła do historii. W przygotowaniach tego wydarzenia w RCEZ udział wzięli: Alicja Świder, Grażyna Suchecka, Anna Brak, Magdalena Mazurek, Robert Małek, Anna Pucko, Roman Podgórski, Ewelina Miklas, Krystyna Potaczała, Halina Wiącek, Edyta Maziarz i Ilona Pięcińska.

W roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z projektem, odbędzie się spotkanie młodzieży w Wilnie na Litwie, w którym uczestniczyć będą uczniowie RCEZ.

Tekst i zdjęcia:  RCEZ w Nisku

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publi­kacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodo­wa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość mery­toryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA