Starosta Niżański Robert Bednarz w dniu 6 lipca 2018 r. po raz kolejny spotkał się z członkami Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W spotkaniu kierowanym przez Starostę uczestniczyli członkowie Komitetu, w tym m. in. Stanisław Drygaś reprezentujący Niżańskie Centrum Rozwoju i Damian Zakrzewski z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Spotkanie miało na celu przedstawienie informacji o tym, co dzięki współpracy udało się już osiągnąć oraz przedstawienie możliwości wystąpienia z pomysłami i pozyskanie środków na ich realizację.

Podczas spotkania omówione zostały pokrótce działania przewidziane do realizacji w ramach projektu „Niepodległość jest w Nas”, na które NCR otrzymało dofinansowanie. Działania projektowe obejmują m.in.: opracowanie ulotki, przeprowadzenie sondy ulicznej, organizacja gry edukacyjnej, przeprowadzenie otwartych lekcji historii, test wiedzy, warsztaty plastyczne, debata plenerowa oraz cykl spotkań otwartych. Dodatkowo przewidziane zostały lekcje muzealne, wyjazd edukacyjny. Podsumowaniem będą radosne obchody 100-Lecia Niepodległości dla mieszkańców powiatu niżańskiego. W realizację projektu zaangażowane są szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespół Szkół w Jeżowem, Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i harcerstwa przedstawili swoje plany odnośnie świętowania 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niektóre z tych inicjatyw i pomysłów wpisują się w możliwości pozyskania środków z LGD.

Damian Zakrzewski z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zachęcał do składania wniosków na realizację inicjatyw niepodległościowych z dostępnych środków z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”.

Podsumowując spotkanie Starosta zachęcał do organizacji inicjatyw dotyczących wspólnego świętowania, jak również do uczestnictwa w tak szczególnym wydarzeniu, jakimi są powiatowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości tak, aby ta wyjątkowa rocznica była wydarzeniem, które łączy całą społeczność powiatu niżańskiego.