Już wkrótce, 19 sierpnia odbędą się Dożynki Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018 na Obiekcie Rekreacyjno Sportowym ,,Błękitny San” – Stadion MKS RETMAN.

Podczas Dożynek, jedną z atrakcji będzie II Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego, w ramach realizacji operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański.    

Realizacja operacji i zaplanowanego w jej ramach Konkursu ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych – szczególnie wśród nich trzeba to promować i ich zachęcać do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych.

Organizacja II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji Powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem.

Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego będą prezentacje dorobków przez np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu – mieszkańców województwa podkarpackiego i okolic.

Ponadto, w ramach realizacji operacji, 15 podmiotów biorących udział w Konkursie przygotuje dodatkowe wspólne stoisko z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego – również podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018,

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 13 sierpnia 2018 r. wysłać zgłoszenie konkursowe (Konkurs przewidziany jest dla 15 podmiotów, decyduje kolejność zgłoszeń):

  1. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 2, lub
  2. pocztą elektroniczną na adres: a.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
  3. złożyć osobiście do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, 37- 400 Nisko, ul. 3 Maja 32C, pok. 17

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TRATWA”.     

Regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu.pdf

Link do formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Formularz zgłoszeniowy.doc  

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”