Dnia 24 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali dwie umowy z Przedsiębiorstwem Drogowym ze Staszowa na realizację kolejnych zadań, których realizację zaplanowano na rok 2018.  

Pierwsza umowa dotyczyła zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary - Łazory”, gdzie za kwotę 336 380,40 zł wyremontowane zostanie 800 mb drogi.

Druga umowa, opiewająca na kwotę 133 128,68 zł pozwoli na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”. W ramach tego zadania przebudowane zostanie ponad 200 mb drogi.

Planowany termin zakończenia zarówno pierwszego, jak i drugiego zadania, przewiduje się na koniec września br.

Realizacja obydwóch tych zadań, czyli remontu drogi powiatowej w Łazorach oraz przebudowa drogi powiatowej w Hucie Krzeszowskiej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obu tych wsi.