Dobiegły końca prace związane z budową chodnika w Krzywdach. W ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1083R w msc. Krzywdy” wykonano chodnik z kostki betonowej o dł. 452 mb i szerokości 2 m.

Zadanie zrealizowane zostało przez Powiat Niżański za kwotę 183 156 zł, z czego 91 578 zł stanowi dotacja udzielona przez Gminę Jeżowe.

Wykonawcą inwestycji był Krzysztof Majowicz Firma BUD – MAJ z Jeżowego.

W przekazaniu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach oraz Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak, Radny Gminy Jeżowe Roman Łyko, sołtys wsi Krzywdy Henryk Cyrana, wykonawca inwestycji Krzysztof Majowicz i pracownik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku.

Nowo wybudowany chodnik poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego w miejscowości Krzywdy.