Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „TRATWA” w Ulanowie
Powiat Niżański
Gmina i Miasto Ulanów


ogłaszają Konkurs
na najładniejszą i najbardziej zgodną z oryginałem i tradycją flisacką tratwę

 

Do udziału w konkursie, który ma na celu podtrzymywanie tradycji flisackich, zapraszamy dzieci i młodzież.    

Model tratwy konkursowej powinien być wykonany z materiałów tradycyjnych (drewno, kora, trzcina itp.), a wszystkie prace powinny mieć przymocowaną wizytówkę zawierającą dane: imię i nazwisko oraz wiek autora.

Prace należy dostarczyć do Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie (Rynek 4) do dnia 16 sierpnia 2018 r. (czwartek) do godz. 12.00.  

Wręczenie nagród (przewidziane są I, II i III nagroda rzeczowa) nastąpi w dniu 19 sierpnia 2018 r. ok. godz.16:00 podczas  Dożynek   Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018

Konkurs realizowany w ramach zadania „Z tradycją w przyszłość – Dożynki Powiatu Niżańskiego Ulanów 2018”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.   

LINKI:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa wraz ze zgodą rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zgoda jest niezbędna dla uczestników do 16 roku życia).