W sobotę 11 sierpnia 2018 r. uroczyście otwarto Żłobek Miejski i Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem. Zgromadzonych w tym dniu na uroczystości gości przywitał Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, który przedstawił gościom historię powstania nowego kompleksu. Oddany do użytku obiekt zapewnia pobyt w przedszkolu 100 dzieci w czterech oddziałach i do 43 maluchów w żłobku w dwóch salach. Koszt całej inwestycji łącznie z wyposażeniem wyniósł 6 milionów 635 tysięcy złotych. Nowy kompleks powstał w miejscu starego Przedszkola Miejskiego, który służył mieszkańcom 39 lat.

W uroczystościach uczestniczyli licznie zaproszeni gości, w tym Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki, którzy złożyli na ręce Burmistrza gratulacje i wręczyli list gratulacyjny oraz przekazali zabawki na ręce Dyrektora Przedszkola Iwony Markockiej i Dyrektora Żłobka Agnieszki Nadziei-Maziarz.

Uroczyste otwarcie uświetnił występ artystyczny dzieci z Przedszkola Miejskiego, po którym Poseł na Sejm Jerzy Paul razem z Burmistrzem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Dyrektorami Przedszkola oraz Żłobka dokonali uroczystego otwarcia obu instytucji.

Poświęcenia obiektów dokonał Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem ksiądz Waldemar Farion.

Zdjęcia: www.rudnik.pl