Drukuj

Tegoroczne Dożynki Powiatu Niżańskiego w Ulanowie, odbywające się 19 sierpnia, obfitowały w szereg konkursów, w tym aż w trzy konkursy wieńca dożynkowego: diecezjalny, powiatowy i publiczności.

Celem konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy jest między innymi kultywowanie i popularyzowanie najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

Ocenie wieńców podlega użycie do ich wykonania materiałów związanych ze świętem plonów, takich jak: kłosy, ziarna, warzywa, owoce, kwiaty – słowem tylko plonów ojczystej ziemi; wygląd zewnętrzny, tj. walory estetyczne, technika, materiał, kształt i kompozycja oraz ogólny wyraz artystyczny i nawiązanie do tradycji, zastosowanie autentycznie ludowych, starych wzorów.

Konkursy rozpoczął Diecezjalny Konkurs Wieńca Dożynkowego, na który zgłoszono 48 wieńców wykonanych przez grupy wieńcowe z Diecezji Sandomierskiej. Komisja oceniała wieńce zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie i wyróżniła 10 najpiękniejszych wieńców wykonanych przez następujące grupy wieńcowe:

Drugim konkursem był Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Brało w nim udział 19 wieńców wykonanych przez grupy wieńcowe z Powiatu Niżańskiego.

Komisja Konkursowa w składzie: Pani Jolanta Dragan – etnograf z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Józef Sroka – Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego i Małgorzata Ślusarczyk – główny specjalista w Wydziale ESP Starostwa Powiatowego w Nisku, za najpiękniejszy wieniec dożynkowy, uznała dzieło Pań ze Stowarzyszenia „Trzy Kurzyny” z Gminy i Miasta Ulanów. Drugie miejsce zajęła grupa wieńcowa Koła Gospodyń Wiejskich Koziarnia z Gminy Krzeszów. Trzecie miejsce przypadło Stowarzyszeniu „Bieliny – Wieś nad Sanem” z Gminy i Miasta Ulanów.

Nagrody dla zwycięzców Konkursu ufundowały Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” z Niska (500 zł), Ulanowa (300 zł) i Jeżowego (200 zł).

Jury przyznało również wyróżnienia (nagrody książkowe) dla grup wieńcowych: KGW wraz z mieszkańcami z ul. Piaski w Wólce Tanewskiej, KGW z Sierakowa i KGW z Kopek.

Podczas Dożynek odbył się również organizowany corocznie Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego – nagroda publiczności, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Na najpiękniejsze wieńce głosowali w nim uczestnicy dożynek.

Zwycięzcą został wieniec wykonany przez grupę wieńcową KGW wraz z mieszkańcami z ul. Piaski w Wólce Tanewskiej – otrzymała puchar publiczności. II miejsce zdobył wieniec wykonany przez Stowarzyszenie „Trzy Kurzyny” a III miejsce zdobył wieniec wykonany przez KGW w Kopkach.

Nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc (odpowiednio w wysokości: 500 zł, 300 zł i 200 zł) ufundował Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga.

Wieniec Stowarzyszenia „Trzy Kurzyny” z Gminy i Miasta Ulanów reprezentował Powiat Niżański na XVIII Dożynkach Województwa Podkarpackiego, które odbyły się w niedzielę 26 sierpnia 2018 r., w Mielcu.