8 września 2018 r. na terenie Powiatu Niżańskiego odbyła się akcja społeczna Narodowego Czytania. Zainaugurowana przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona odbywa się w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Aby podkreślić wagę tego wiekopomnego wydarzenia, jako lekturę na tegoroczną, siódmą już edycję Narodowego Czytania wybrano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Mając na uwadze doniosłość tego wydarzenia w akcję Narodowego Czytania aktywnie włączyli się przedstawiciele Samorządu Powiatu Niżańskiego.

Licznie zebrani uczestnicy tego wydarzenia spotkali się w Nisku w Parku Miejskim. Organizatorami Narodowego Czytania w Nisku byli Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Zgromadzona młodzież i dorośli spotkali się, by wspólnie zagłębić się w lekturę jednej z najbardziej znanych powieści Stefana Żeromskiego.

Na scenie fragmenty dzieła czytali: Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Waldemar Ślusarczyk, aktorzy niżańskiego Teatru Kontynuacja: Wiesław Kieżun, Bogusław Pelc i Marek Urban, przedstawiciel Towarzystwa Ziemi Niżańskiej Zygmunt Kunikowski oraz ksiądz Franciszek Grela. Ponadto przygotowane fragmenty uroczyście odczytali także nauczyciele i uczniowie z LO w Nisku. W podziękowaniu za uczestnictwo wszyscy czytający otrzymali egzemplarz „Przedwiośnia” z pamiątkową pieczątką.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w Nowym Narcie, które zorganizowane zostało przez pracowników Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie oraz Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. Fragmenty tegorocznej lektury narodowej, odczytywano na terenie zabytkowego Parku Dworskiego, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz, zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot, polonista Zespołu Szkół w Jeżowem Ryszard Mścisz, dyrektorzy szkół, nauczyciele, dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem oraz okoliczni mieszkańcy.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrał Starosta podkreślając, jak wielką wagę mają tego typu spotkania w 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości i w kształtowaniu świadomości narodowej młodych ludzi.

W Rudniku nad Sanem zaś, na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa, przy licznie zebranej publiczności, wybrane teksty „Przedwiośnia” czytali m.in. Wicestarosta Niżański Adam Mach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz, Radna Rady Powiatu Niżańskiego Małgorzata Sztaba-Cholewa, przedstawiciele Klubu Seniora i Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, pracownicy oświaty, mieszkańcy gminy a także uczniowie szkół Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

W związku z obchodami 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy tego wydarzenia mieli również okazję posłuchać piosenek o tematyce niepodległościowej. Podobnie, jak w latach ubiegłych została przygotowana okolicznościowa pieczęć i podziękowania dla czytających powieść.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz. W ubiegłym roku do wspólnego Narodowego Czytania Polacy wybrali Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

 

Fot.:

  • mokrudnik.pl
  • Kamila Brzezińska sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku)