Projekt „Sport dla pokoleń” dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności CRSO

W sobotę, 22 września 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem odbył się VI Piknik Rodzinny pod hasłem „Spełnia Marzenia”. W trakcie Pikniku, odbywały się liczne pokazy i występy. Nie zabrakło też sportowych zmagań w trakcie IV Biegu Ulicznego na 5 km i zorganizowanego już po raz drugi Biegu Integracyjnego o charakterze niepodległościowym na 2 km, a także Rodzinnego Biegu Niepodległościowego na dystansie 700 m. Wszystkie działania miały na celu uczczenie 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczestnicy II Biegu Integracyjnego pobiegli w biało-czerwonych koszulkach, a uczestnicy Rodzinnego Biegu Niepodległościowego w białych i czerwonych apaszkach.

Łącznie w zawodach wzięło udział blisko 300 osób. Byli to zarówno profesjonalni biegacze, jak i amatorzy, rodziny z dziećmi oraz biegacze niepełnosprawni.

W II Biegu Integracyjnym rywalizowali sportowcy ze SOSW w Grębowie, SOSW w Tarnowie, z Klubu Sportowego ISKRA w Mielcu i z Klubu Sportowego RYWAL, działającego przy ZSS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Największą liczbę uczestników Biegu Integracyjnego stanowili jednak uczniowie i absolwenci ze SOSW w Rudniku nad Sanem.

Impreza była finansowana ze środków FIO w ramach projektu pn. „Sport dla pokoleń", którego koordynatorem jest Beata Drzymała. Organizatorem Pikniku było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, na terenie którego odbywały się wszystkie piknikowe atrakcje.

Swoją obecnością Piknik zaszczycili m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

Główną ideą Pikniku jest nie tylko wspólna zabawa, ale rozwijanie aktywności fizycznej, kształtowanie pozytywnych postaw społeczności lokalnej wobec osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na potrzeby i możliwości tej grupy.  To również promocja idei wolontariatu wśród społeczeństwa, ukazanie radości, jaką daje pomoc drugiemu człowiekowi. Patronat honorowy nad Piknikiem objął Starosta Niżański Robert Bednarz.

Organizatorzy Pikniku składają szczególne podziękowania na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza za wsparcie i okazaną pomoc w przygotowaniu i organizacji VI Pikniku Rodzinnego.