Uroczyste podsumowanie II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego odbyło się w czwartkowe popołudnie, 27 września 2018 roku, we wsi Bieliny. Konkurs odbył się w ramach realizacji operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”. 

Organizatorem konkursu był Powiat Niżański, a współorganizatorami byli: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „TRATWA” oraz Gminne Centrum Kultury w Ulanowie.  

W konkursie, który odbył się 19 sierpnia 2018 r. w Ulanowie, uczestniczyło 15 podmiotów. Wszystkie potrawy zgłoszone do konkursu oceniała 3 osobowa Komisja, której decyzją I nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „Bieliny – Wieś nad Sanem” za polędwiczkę w sosie chrzanowym, II nagrodę zdobyło Stowarzyszenie „Trzy Kurzyny” za produkt: tatarka z kapustą w mącznej koszulce, natomiast III – Koło Gospodyń Wiejskich w Kopkach za pasztet z dzika. Pozostałe 12 podmiotów biorących udział w Konkursie również otrzymało nagrody.  

Spotkanie rozpoczął Starosta Niżański witając przybyłych gości, w szczególności uczestników konkursu i zaproszonych gości. Z ramienia Powiatu Niżańskiego w spotkaniu uczestniczyli również Wicestarosta Adam Mach i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz. Na zaproszenie odpowiedział również Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów Magdalena Hasiak, Prezes LGD Grzegorz Węglarz, dyrektorzy ośrodków kultury oraz przedstawiciele KGW/stowarzyszeń i grup nieformalnych uczestniczących w konkursie.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie podziękowań przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława Garbacza przedstawicielom podmiotów biorących udział w konkursie.   

Zebrani oglądali slajdy ze zdjęciami z konkursu oraz wspólnie śpiewali utwory ludowe.

- Spotkanie miało na celu ułatwienie wymiany wiedzy i praktycznych aspektów wpisu wytwarzanych przez siebie produktów na listę produktów tradycyjnych Województwa Podkarpackiego, nastąpiła wymiana doświadczeń oraz prezentacja kulinarnego dorobku. Aby ułatwić poruszanie się po przepisach przygotowaliśmy Informator dla starających się o wpis na podkarpacką listę – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

Wyśmienitą oprawę „kulinarną” całości spotkania przygotowali zwycięzcy – „Bieliny – Wieś nad Sanem”.

Operacja „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” realizowana jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html