Kolejni Strażacy Ochotnicy uczestniczyli w bezpłatnym szkoleniu z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym”. W dniach 28 i 29 września 2018 roku, 35 Strażaków Ochotników z terenu Powiatu Niżańskiego szkoliło się na terenie OSP w Rudniku nad Sanem. Szkolenie otworzył i przywitał uczestników Wicestarosta Niżański Adam Mach.

Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania ruchem drogowym zostały przekazane strażakom przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. WORD zabiega o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmniejszenie ciężkości wypadków drogowych, poprzez szkolenia i edukację różnych grup zawodowych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drogach oraz jakość i skuteczność prowadzonych działań ratunkowych.

- Strażaków skupionych w OSP na terenie naszego powiatu. W ciągu 2 lat udało się takie szkolenie zorganizować dla ponad 100 strażaków. Dzięki temu nabyli oni praktyczne umiejętności w zakresie kierowania ruchem drogowym, co jest niewątpliwie bardzo potrzebne przy ewentualnych działaniach ratunkowych na drogach i zwiększa bezpieczeństwo – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz

Szkolenia zakończą się podsumowaniem, podczas którego strażacy ochotnicy – uczestnicy szkoleń, otrzymają zaświadczenia (ważne na 5 lat) o ukończeniu szkolenia z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym”.

Warto przypomnieć, że I edycja cyklu 4 szkoleń dla strażaków ochotników miała miejsce w 2017 roku, w których uczestniczyło łącznie 68 strażaków – ochotników z terenów gmin: Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Harasiuki i Jeżowe.