Informujemy, że ukazał się nowy Biuletyn Samorządowy Powiatu Niżańskiego, redagowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu.

W najnowszym wydaniu zawarte jest podsumowanie roku 2018 i V kadencji Rady i Zarządu Powiatu Niżańskiego w  zakresie najważniejszych wydarzeń z życia samorządu, inwestycji, remontów, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia i innych zadań realizowanych przez Powiat.

Biuletyn jest bezpłatny.

Biuletyn jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Nisku, jednostkach organizacyjnych Powiatu, w urzędach gmin oraz w wybranych instytucjach, sklepach i kioskach na terenie całego powiatu niżańskiego.

Wszystkich, którym nie udało się otrzymać wersji papierowej Biuletynu, zapraszamy do zapoznania się z udostępnioną wersją elektroniczną (w pdf), która znajduje się pod linkiem:

Biuletyn Samorządowy Powiatu Niżańskiego 

Zachęcamy Państwa do lektury.